Obs De Tandem is een digitaal geletterde school

Sinds het schooljaar 2022/2023 werken wij, samen met Basicly, aan de digitale school. Basicly heeft een online platform opgezet voor digitale geletterdheid in het onderwijs. Zij hebben het team op onze school begeleid en getraind om te kunnen werken aan de digitale geletterdheid in de klas.

Digitale Geletterdheid

Op obs De Tandem werken wij met chromebooks. Dit zijn devices die leerlingen kunnen gebruiken om lesstof digitaal te verwerken. Dit wordt pas ingezet nadat de uitleg door de leerkracht en het samen oefenen met de andere leerlingen is geweest. Op de weektaak vinden de leerlingen regelmatig opdrachten die ze moeten uitvoeren op het chromebook. Daarnaast maken wij onze leerlingen digitaal geletterd. Dat betekent dat wij leerlingen kritisch leren kijken naar de digitale wereld om hen heen. Ze ervaren wat technologie en media voor hen kan betekenen. Maar ook welke gevaren daaraan verbonden zijn. Deze vaardigheden maken onderdeel uit van de 21e -eeuwse vaardigheden.

Voor obs De Tandem zijn digitale vaardigheden een middel om succesvol te functioneren in de maatschappij. Digitale geletterdheid krijgt daarom ook zoveel mogelijk een geïntegreerde plek binnen ons thematisch onderwijs. 

Het begint met de leerkracht die nieuwe kennis, vaardigheden en perspectieven aanbiedt passend bij de leeftijd en het kunnen van de leerling. Dit staat voorop in de lagere groepen. Jonge kinderen maken wij nieuwsgierig en zelf ontdekkend. In de hogere groepen werken wij aan de online weerbaarheid. Zo leren zij zich bewust en veilig uit te drukken met digitale middelen. Bijvoorbeeld met het maken van presentaties en websites.

Alle lokalen beschikken over een digitaal touchbord. Dit touchbord is een aanvulling op onze methodes en zorgt ervoor dat je de wereld snel de klas in kan halen. Bijvoorbeeld door middel van filmpjes. Onze ICT coördinator ondersteunt de leerkrachten m.b.t. de ICT-vaardigheden en draagt zorg voor de digitale leermiddelen.