Ouders

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de ouders van de leerlingen. De ouders ontvangen informatie via de schoolgids, nieuwsbrieven en website. Ook maken we gebruik van de digitale snelweg.(Get there)

Een aantal ouders leveren hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de school door lid te zijn van de medezeggenschapsraad of ouderhulpgroep.

Tijdens de diverse activiteiten en vieringen doen we ook graag een beroep op ouders die zich bij de voorbereiding en uitvoering van een activiteit als hulp kunnen aanbieden.