Schooltijden

Onze school werkt met het 5 gelijke dagen model. Elke schooldag start voor iedere groep om 8:30 en eindigt om 14:00 uur. Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 geldt een inloop van 8:15 tot 8:25 uur, zodat de les op tijd kan starten. De leerkrachten zijn dan ook in de groep aanwezig. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 geldt dat op dins- en donderdag de ouder(s)/ verzorger(s) even mee naar binnen mogen lopen. Onze pauzes zijn om 10:00 en om 12:00 uur voor alle groepen. Onze pauzes vallen samen met de pauzes van cbs De Wegwijzer.  

Wij verwachten dat uw kind(eren) iedere dag fruit en/of groente voor in de ochtendpauze en een gezonde lunch voor in de middagpauze mee heeft. Tijdens beide pauzes is het daarnaast belangrijk dat de kinderen gezond drinken mee hebben. De kinderen lunchen samen met de leerkracht.