Geschiedenis

Openbare basisschool De Tandem is in 1994 ontstaan uit een fusie tussen de Jan Ligthart- en de Beatrixschool.
De voormalige Jan Ligthartschool was gevestigd aan de Heiligelaan 50 in Zuidbroek. Deze school moest per 1-8-’94 een fusie aangaan, omdat de school gedurende twee achtereenvolgende jaren minder dan 50 leerlingen had en dus onder de opheffingsnorm zat. Ook het feit dat het schoolgebouw aan de Heiligelaan door sluiting van de openbare MAVO per 1-8-’94 grotendeels leeg kwam te staan gevoegd bij de eerder genoemde opheffingsnorm pleitten voor een spoedige samenvoeging met de Beatrixschool.

De Beatrixschool aan de Prins Bernhardlaan 2 bestond al vanaf 5 mei 1953. In 1977 werd het bestaande gebouw uitgebreid. Men besloot op hetzelfde terrein een nieuwe kleuterschool te bouwen, bestaande uit drie lokalen en een speellokaal. In verband met de op handen zijnde integratie van lagere- en kleuterschool zijn beide delen meteen samengevoegd. In 1994 gingen de Jan Ligthart en de Beatrixschool samen verder als obs De Tandem.

De school is op 8 mei 2006 verhuisd naar een nieuwe locatie. De school aan de Prins Bernhardlaan is in november 2006 afgebroken. De Tandem is nu een onderdeel van de brede school “Het Kwartet” en het is gehuisvest aan De Vennen in Zuidbroek.

De Tandem is samen met de JGZ (het vroegere consultatiebureau) en kindercentrum Poko Loko ondergebracht in het multi functioneel centrum “Het Kwartet”. Het gebouw ligt aan de rand van een woon-/werkgebied. Tijdens de bouw van Het Kwartet is veel aandacht besteed aan ruimte en kleur. Zo is gekozen voor grote ruimtes. Daarnaast hebben we getracht door kleurgebruik het gebouw een kindvriendelijke en rustige uitstraling te geven. Met de bouw is ook een nauwere samenwerking tussen de partners ontstaan.