Klassenouder

Info klassenouder Obs de Tandem:

Elke groep heeft een klassenouder. Er zijn verschillende taken die door een klassenouder kunnen worden uitgevoerd. Hieronder staan een aantal mogelijke taken beschreven. In samenspraak met de leerkracht kan met de klassenouder worden besproken welke taken door de klassenouder kunnen worden opgepakt. Het is dus niet vanzelfsprekend dat alle taken door alle klassenouders worden uitgevoerd. Evenmin is het noodzakelijk dat alle klassenouders dezelfde taken op zich zullen nemen. Een en ander wordt dus in overleg met de betreffende leerkracht afgesproken.

Mogelijke taken klassenouders :

  • Ouders/verzorgers van de groep activeren en enthousiasmeren om een steentje bij te dragen aan allerlei activiteiten die voor de groep worden georganiseerd.
  • Het organiseren van hulp van ouders/verzorgers.
  • Het verlenen van hand- en spandiensten t.b.v. activiteiten die voor de groep worden georganiseerd.
  • Het verzamelen van materialen en i.s.m. de leerkracht organiseren van activiteiten rondom bepaalde thema’s.
  • Ouders, die klachten hebben over zaken die met de school te maken hebben, duidelijk maken dat ze contact op moeten nemen met de betreffende leerkracht en indien dit problemen geeft met de IB-er. Indien de klacht blijft bestaan, moet contact worden opgenomen met de directie.
  • De klassenouder heeft ook een coördinerende taak. De extra handen die nodig zijn in de groep is een taak voor alle ouders in de betreffende groep en niet in de eerste plaats voor de klassenouder
  • Het voeren van overleg met de leerkracht bij welke activiteiten steun van de ouders gewenst is.