Oudervereniging

Oudervereniging obs de Tandem

Ouderbijdrage 2023-2024

U kunt een bedrag van €20,00 per kind overmaken op bankrekeningnummer NL44RABO0357701313 t.n.v. Ouderraadvereniging Tandem onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).

Kinderen die na 1 januari 2022 instromen betalen €10,- en leerlingen die na 1 april 2022 instromen betalen €5,-.

Wij doen ook mee met het Meedoenfonds Midden – Groningen. Mocht u niet de financiële middelen hebben, dan kan een beroep worden gedaan op dit fonds.

Het bestuur van de Oudervereniging:

 

Voorzitter:     Stefan Doddema
Secretaris:     Cynthia Erenstein
Penningmeester:     Okko ten Hof
Lid:     Glenda Brust
Lid:     Vivianne Bloemen
Lid:     ???
Lid:     ???


Voorlopige data voor de vergaderingen:

  • Maandag 3 juni
  • Maandag 1 juli

Wilt u meer informatie of u aanmelden? Neem dan contact op het met bestuur: ouderverenigingdetandem@gmail.com.

U kunt met uw mobiel de QR code scannen om met uw mobiel device het formulier in te vullen.