Vakantierooster + margedagen

Vakantieregeling 2032-2024

Schoolbesturen stellen jaarlijks (met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) een vakantieregeling vast. De kerstvakantie en de zomervakantie zijn landelijk vastgesteld. Het aantal vakanties en vrije dagen hangt mede af van het aantal uren dat leerlingen in een jaar naar school gaan. Niet alle schoolbesturen hanteren daardoor hetzelfde vakantierooster. Ons schoolbestuur heeft voor het schooljaar 2022-2023 het vakantierooster als volgt vastgesteld:

Naast de vakanties zijn er een aantal marge(mid)dagen gepland gedurende het schooljaar. Deze marge(mid)dagen zijn gekozen, omdat het team scholing ontvangt of omdat deze momenten handig uitkomen in het jaar om de resultaten van de cito toetsen te analyseren of omdat de datum handig is i.v.m. een studiedag. Bij een margemiddag zijn de kinderen om 12 uur vrij, bij een margedag zijn de kinderen de hele dag vrij.

Margedagen  

Margemiddagen  

- maandag 18 september; 
- woensdag 6 december; 

- maandag 5 februari; 

- vrijdag 17 mei; 

- dinsdag 21 mei; 

- woensdag 19 juni; 

- vrijdag 28 juni; 

- vrijdag 19 juli. 

 

  • Vrijdag 22 december  

  • Vrijdag 7 juni