Ziek- of afwezigheid melding

Als uw kind door ziekte of andere redenen de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden. U kunt de ziek-/ afwezigheidmelding doorgeven op tel. nr. 0598-451865 of persoonlijk melden als u bijvoorbeeld een ander kind naar school brengt.

Wanneer wij geen afmelding krijgen, nemen we tegen 9 uur zelf contact met u op. Er kan immers op de weg naar school iets gebeurd zijn waardoor uw kind niet (op tijd) op school aangekomen is.

Mocht uw kind tijdens de les dusdanig ziek worden dat een verblijf op school niet langer verstandig is, dan zal er ook contact met de ouders / verzorgers opgenomen worden.

Verzuim, anders dan door ziekte of onvoorziene omstandigheden, trachten we te voorkomen door een school te zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar een sfeer van vertrouwen en geborgenheid heerst. Met andere woorden: een school waar ouders hun kind met een goed gevoel aan kunnen toevertrouwen.

Bij het bestrijden van schoolverzuim hanteren we de richtlijn van de gemeente Midden-Groningen. Die luidt als volgt:

Indien een kind ongeoorloofd de school verzuimt, is de schoolleiding verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Tegen ouders die zonder toestemming hun kind(eren) van school houden zal eventueel proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen onder meer een flinke geldboete opleggen.