Tijd voor Toekomst investeert in de jeugd van de Provincie Groningen. Het wil bereiken dat kinderen dezelfde kansen krijgen, welke achtergrond zij ook hebben en waar zij ook wonen. Dat zij bewust en bekwaam worden. Bewust van hun omgeving, van zichzelf en van de kansen die zij hebben voor hun toekomst. Dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Zich kunnen ontplooien. Dat hun dromen uitkomen. En dat zij kunnen worden wie zij willen zijn.

Afgelopen schooljaar hebben wij Tijd voor Toekomst vooral ingezet voor het thematisch werken om hierbij de mogelijkheid te hebben om extra kennis en activiteiten binnen te halen of op excursie te gaan.

Komend schooljaar breiden wij deze inzet uit. Vanuit Tijd voor Toekomst laten wij de kinderen komend schooljaar in aanraking komen met verschillende culturele activiteiten, waarbij zij verschillende talenten kunnen ontdekken. U kunt hierbij denken aan: beeldende vorming, muzieklessen, dans, theater, film en sportieve activiteiten. Deze activiteiten bieden wij zowel onder als na schooltijd aan. 

Om een indruk te geven wat wij zoal hebben aangeboden, volgt hieronder een opsomming:
- beeldende vorming van een kunstenaar;
- judolessen;
- Kleuter BOM. Dit is een combinatie van bewegen op muziek en taal;
- excursie naar Wildlands. 

Deze lijst is niet volledig. In het nieuwe schooljaar komen hier nieuwe uitdagende activiteiten bij.